Wetgeving I&R pups en hondenfok

Om illegale en malafide hondenhandel tegen te gaan is er de afgelopen jaren flink wat nieuwe wetgeving gekomen en zal deze wetgeving over korte termijn aangevuld worden.

Chip, registratie en vaccinatie

Moederhond met haar pups.

Sinds 1 april 2013 dienen pups vóór de leeftijd van 7 weken gechipt en vóór de leeftijd van 8 weken geregistreerd te zijn in een database. Deze registratie is een geboortemelding door de fokker bij een database zoals NDG, waarbij de pups op naam van de fokker geregistreerd worden. Daarna is de fokker verplicht om binnen 2 weken na verkoop de pups af te melden en is de nieuwe eigenaar verplicht om de pup binnen 2 weken na aankoop op zijn of haar eigen naam te laten registreren. De verantwoordelijkheid van naleving van deze wetgeving ligt momenteel nog bij de fokker en eigenaar.

Pups die verkocht worden dienen tegen parvo en hondenziekte gevaccineerd te zijn. Deze vaccinatie kan vanaf de leeftijd van 6 weken gegeven worden.


Nieuwe wetgeving in de loop van 2021

Let op! Er komen veranderingen aan. Ergens in de periode tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 wordt een aanvullende wetgeving van kracht.

UBN-nummer

De fokker – en dat geldt ook voor particulieren met een gelegenheidsnestje – dient dan over een UBN-nummer te beschikken. Deze vraag je het beste al tijdens de dracht van de teef aan bij de RVO. Zonder een UBN-nummer mogen dierenartsen geen paspoorten verstrekken.

Europees Dierenpaspoort verplicht

Een Europees Dierenpaspoort wordt voor elke pup die in Nederland geboren is wettelijk verplicht. Een Nederlands dierenpaspoort mag alleen door dierenartsen aan Nederlandse adressen verstrekt worden.

Registratie pups

De verantwoordelijkheid voor naleving van de geboorteregistratie komt bij de dierenarts te liggen. Voorheen konden we fokkers nog de keuze geven om de registratie zelf te doen, dat gaat dan niet meer. We zullen daarom na het in werking treden van de nieuwe wetgeving alle pups registreren in een database. De fokker ontvangt vervolgens per e-mail het bewijs van de geboortemelding en de gegevens om de pups na verkoop, zonder verdere kosten, op de nieuwe eigenaar over te schrijven.


Vanaf welke leeftijd mogen pups het nest verlaten?

Moederhond met haar pup.

Volgens de Nederlandse wetgeving mogen pups niet voor de leeftijd van 7 weken van de moeder gescheiden worden. Verder zijn ook andere factoren van invloed op de leeftijd dat een pup het nest verlaat. Zo moet een pup al goed hondenbrokjes kunnen eten voordat de pup naar een nieuwe eigenaar gaat.

Het advies is om na vaccinatie de pups nog 7 dagen bij de moeder te houden. Dit om eventuele bijwerkingen na vaccinatie te kunnen opvangen.

Pup naar het buitenland

Pups die naar het buitenland gaan, dat geldt ook voor België en Duitsland, dienen vanaf de leeftijd van 12 weken tegen hondsdolheid (rabiës) gevaccineerd te worden en mogen 21 dagen later pas de grens over. Dit betekent dat een pup die aan een persoon in het buitenland verkocht wordt pas op zijn vroegst op de leeftijd van 15 weken het nest verlaat.

De wetgeving voor import van pups kan per land verschillen. Controleer de regels daarom altijd op de website van het LICG, daar staan de regels per land voor landen binnen Europa en per land voor landen buiten Europa uitvoerig uitgelegd.


Hoeveel nestjes mag een teef jaarlijks krijgen?

Een teef mag van de wetgeving in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 1 nest krijgen.

Hoeveel pups mag je per jaar fokken?

De grens ligt op ongeveer 20 pups per jaar.

Dat is echter geen harde grens. Zodra je pups aan onbekenden verkoopt ben je in principe al commercieel en niet meer hobbymatig bezig. Het kan daardoor zijn dat je als particulier ook al bij een enkel nestje aangezien kunt worden voor een bedrijfsmatige hondenfokker. In dat geval moet je omzetbelasting betalen en beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid.