Privacyverklaring

Dierenarts Van Kessel, gevestigd aan Louis Rooijmansstraat 3, 6021 XS, Budel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dierenartsvankessel.nl

Adres: Louis Rooijmansstraat 3 6021 XS, Budel Nederland

Telefoonnummer: +31653159985

Drs. M.A. van Kessel is de Functionaris Gegevensbescherming van Dierenarts Van Kessel. Hij/zij is te bereiken via info@dierenartsvankessel.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenarts Van Kessel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van aan betreffende persoonsgebonden huisdieren (naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, vachtkleur, chipnummer, paspoortnummer, medische geschiedenis)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenartsvankessel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenarts Van Kessel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Dierenarts Van Kessel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwe en bestaande klanten ontvangen na het afnemen van diensten en/of producten éénmalig per e-mail een verzoek om feedback en review achter te laten. Herinneringen die per e-mail worden gestuurd voor controle, hervaccinatie(s), vervolgafspraken en periodieke ontworming worden alleen na het mondeling geven van toestemming naar de betreffende klant gestuurd.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenarts Van Kessel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

We bewaren persoonsgegevens – zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres – en schriftelijke correspondentie (e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger) – van klanten waar wij diensten en producten geleverd hebben. In verband met het bijhouden van patiëntendossiers van huisdieren bewaren we deze gegevens meerdere jaren. Wanneer meer dan 20 jaar verstreken zijn wordt verondersteld dat de ingeschreven huisdieren niet meer in leven zijn en zullen klanten, die in die tijd geen recente diensten en/of producten afgenomen hebben, en hun bijbehorende persoonsgegevens en correspondentie uit onze administratie verwijderd worden.

Van personen die geen diensten en/of producten bij ons afgenomen hebben, maar wel telefonisch contact met ons opgenomen hebben, bewaren we geen persoonsgegevens.

Van personen die geen diensten en/of producten bij ons afgenomen hebben en per e-mail, berichtendiensten (zoals SMS, WhatsApp of Messenger) of per brief contact met ons opnemen, worden deze gegevens maximaal twee jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenarts Van Kessel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens, alsmede gegevens van huisdieren (zoals patiëntendossiers) zullen dus door ons nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant met derden worden gedeeld, tenzij wij hiertoe wettelijk zijn of worden verplicht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenarts Van Kessel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Dierenarts Van Kessel gebruikt de volgende cookies:

Google Analytics (tracking cookies)

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en wij ontvangen daar reportages over. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie via Analytics te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor princples en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passens beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookie control cookies

Bij Dierenarts Van Kessel wordt geen gebruik gemaakt van functionele cookies, op cookiecontrol cookies na. Deze cookies worden geplaatst om jouw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of je wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op je apparatuur:

 • Google Analytics (statistieken)
In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dierenarts Van Kessel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dierenartsvankessel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dierenarts Van Kessel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenarts Van Kessel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierenartsvankessel.nl. Dierenarts Van Kessel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.