Myxomatose


Het virus dat myxomatose veroorzaakt hoort bij de pokkenvirussen. Het is sinds de jaren ’50 in onze streken aanwezig en zorgt voornamelijk in de zomer en herfst voor uitbraken van myxomatose. Dwergrassen zijn minder gevoelig voor het virus, terwijl met name de Vlaamse reus juist zeer gevoelig voor dit virus is.

Binnen dit soort virussen bestaan verschillende varianten. Sommige varianten zijn laag virulent en veroorzaken enkel milde symptomen (fibromavirus), terwijl de hoog virulente varianten ernstige ziekte kunnen geven. Deze laatsten worden ook wel myxomavirussen genoemd.


Verspreiding en infectieverloop

Voor infectie is een kleine huidwonde nodig zodat de ziekte voornamelijk via stekende insecten, zoals muggen en vlooien, van een besmet konijn naar een gezond konijn wordt verspreid. Infecties kunnen echter ook via direct contact overgedragen worden. Het virus vermeerdert zich na infectie eerst in de huid waarna het zich via het bloed naar de inwendige organen verspreidt. Vervolgens verschijnt het virus een tweede maal in het bloed waarna het weer de huid infecteert.


Symptomen

Konijn met myxomatose.
Konijn met myxomatose

De voorkeursplaatsen waar de ziekte tot uiting komt zijn de oogleden, oren, neus en de geslachtsorganen. Op deze plaatsen kunnen gelatineuze huidverdikkingen ontstaan. Deze worden ook wel myxomen genoemd. Ook etterige oog- en neusvloei kan aanwezig zijn. De letsels zijn bovendien gevoelig voor bacteriële infecties. Na een aantal dagen kan het konijn tenslotte sterven.

Sommige konijnen kunnen een chronische infectie doormaken waarbij enkel wat discrete huidletsels en tijdelijke ademhalingsproblemen te zien zijn.

Of de ziekte al dan niet een dodelijke afloop heeft wordt enerzijds door de behandeling en anderzijds door de virulentie van het virus bepaald. 80-90% van de besmette dieren sterft binnen een aantal dagen. Bij minder virulente stammen bedraagt de sterfte 30-35%. Zelfs met de beste intensieve zorg is bij een hoog virulente variant de kans groot dat de ziekte een dodelijk afloop heeft.

Naast de echte myxomatose bestaat ook nog de amyxomateuze variant. Dit wordt veroorzaakt door een myxomavirus dat zich in de long vermeerdert. Daar veroorzaakt het een longontsteking. Het virus is algemeen verspreid en wordt via de lucht naar gezonde konijnen overgedragen.


Hoe voorkom ik myxomatose bij mijn konijn?

Wilde konijnen in de natuur kunnen met myxomatose besmet zijn en via muggen een infectiebron voor onze huiskonijnen vormen. Aangezien muggen zo klein zijn is het moeilijk deze bij konijnen te weren. De enige manier om ziekte door myxomatose bij je konijn te voorkomen is door je konijn jaarlijks te laten vaccineren. Het beste zorg je in het voorjaar daarvoor, dan weet je zeker dat je konijn tijdens de zomer en herfst goed beschermd is.