Kennelhoest

Welkom » Diensten » Vaccinatie » Kennelhoest

Kennelhoest is een verzamelnaam voor besmettelijke aandoeningen die klachten aan de ademhalingswegen van de hond kunnen veroorzaken. Ze bestaande uit hoesten met/zonder neusvloei en oogvloei. Tegenwoordig wordt er liever over besmettelijke hondenhoest gesproken. Kennelhoest klinkt namelijk ernstiger dan nodig is, want eigenlijk is het gewoon een verkoudheid bij honden. In de meeste gevallen is deze infectieziekte dus geen levensbedreigende ziekte en honden herstellen meestal binnen enkele dagen tot weken.

Kennelhoest doet zich vooral voor wanneer honden van verschillende herkomst in groepen samengebracht worden en tijdelijk op de plaats van samenkomst verblijven. Bijvoorbeeld in pensions, kennels, asiels, tentoonstellingen en hondenscholen. Via direct contact met een besmette hond kan een andere hond in deze situaties besmet raken. Ook het groepseffect en een infectie met meerdere verwekkers van besmettelijke hondenhoest geeft eerder kans op het ontstaan van klachten bij deze honden.

Honden die in groepen samen komen lopen meer risico op kennelhoest.
Honden die in groepen samen komen lopen meer risico op kennelhoest.

Alhoewel besmettelijke hondenhoest bij volwassen honden meestal vrij onschuldig is, kan het bij pups toch vervelend en hardnekkig zijn. Kennelhoest kan namelijk bij jonge honden keelpijn, koorts of soms zelfs longontsteking veroorzaken. Vandaar dat het belangrijk is om in sommige gevallen toch aandacht aan preventie te besteden.


Welke virussen en bacteriën kunnen kennelhoest veroorzaken?

Besmettelijke hondenhoest kan door verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt worden. We gaan de meest voorkomende bespreken.


Hondenziekte & Besmettelijke leverziekte

Beiden kunnen kennelhoest veroorzaken. De vaccinatie tegen deze veroorzakers van kennelhoest zitten in de basisvaccinatie voor honden. Zie voor meer informatie bij hondenziekte en besmettelijke leverziekte.


Parainfluenza & Bordetella bronchiseptica

Tegen andere veroorzakers van kennelhoest wordt alleen gevaccineerd wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij pups en bij honden die naar de hondenschool of het pension gaan. Deze verwekkers zijn het virus parainfluenza en de bacterie Bordetella bronchiseptica. Daartegen kan op twee verschillende manieren gevaccineerd worden: met een neusdruppel of met een injectie.

De voorkeur gaat uit naar vaccinatie met de neusdruppel omdat deze ook een lokale immuniteit in de slijmvliezen geeft. Zo wordt een infectie met het virus of de bacterie al bij de intredepoort door de lokale immuniteit tegengehouden.

Omdat niet alle honden het toedienen van een neusdruppel toelaten gebruiken we ook de injectie tegen kennelhoest. Het nadeel is dat deze geen lokale immuniteit in de neusslijmvliezen geeft en dat de basisvaccinatie bestaat uit twee injecties met 3 weken tussentijd. Het vergt met een injectie dus iets meer planning wanneer je hond op korte termijn bijvoorbeeld naar een pension moet.

Zowel de neusdruppel als de injectie tegen besmettelijke hondenhoest dient jaarlijks herhaald te worden. De bescherming meten met een titertest is niet mogelijk.


En nog meer verwekkers van besmettelijke hondenhoest

Daarnaast bestaan er nog veel meer virussen (reovirus, herpesvirus) en bacteriën (mycoplasmen) die ook klachten aan de luchtwegen kunnen veroorzaken, maar waartegen geen vaccins bestaan. Een hond die tegen kennelhoest gevaccineerd is kan dus nog altijd kennelhoest krijgen.


Is het nuttig om je hond tegen kennelhoest te vaccineren?

Bij pups van 9 weken adviseren we meestal wel om voor alle zekerheid aanvullend tegen kennelhoest te laten vaccineren, omdat jonge pups na infectie zieker kunnen worden dan volwassen honden.

Volwassen honden vaccineren we alleen aanvullend tegen besmettelijke hondenhoest wanneer een hondenschool of pension dit vereist.

Belangrijk is wel om te beseffen dat, aangezien er nog meer verwekkers bestaan waartegen niet gevaccineerd kan worden, door vaccinatie kennelhoest niet helemaal voorkomen kan worden. Een hond die gevaccineerd is tegen kennelhoest kan dus nog altijd klachten krijgen die passen bij besmettelijke hondenhoest.