Onderzoek

Welkom » Diensten » Onderzoek

Om de gezondheid van een dier te controleren is onderzoek noodzakelijk. Bij een algemeen klinisch onderzoek gebruiken we een otoscoop om in de oren te kijken en een stethoscoop om naar het hart en de longen te luisteren.

In geval van gezondheidsproblemen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om tot een juiste diagnose en behandeling te komen.

Momenteel voeren we de volgende aanvullende onderzoeken uit:

  • Microscopisch onderzoek
  • Microbiologisch onderzoek
  • Ontlastingsonderzoek

Microscopisch onderzoek

Microscopisch onderzoek

De microscoop gebruiken we bijvoorbeeld om bulten te onderzoeken, de oorzaken van oorontstekingen te achterhalen en om huidproblemen te onderzoeken.

Meestal kleuren we genomen stalen om allerlei verschillende cellen onder de microscoop te kunnen beoordelen.

Het geeft ons ontzettend veel informatie en is onmisbaar in onze dagelijkse bezigheden.

Meer hierover is hier te lezen.


Microbiologisch onderzoek

Sommige infecties kunnen hardnekkig zijn. In dat geval is onze volgende stap om een bacteriële kweek op te zetten.

Microbiologisch onderzoek

Daarmee kunnen we achterhalen welke bacterie de infectie veroorzaakt en welke antibiotica gevoelig zijn. Zo wordt onnodig antibioticagebruik voorkomen en de infectie zo efficiënt mogelijk aangepakt. Doordat we dit onderzoek zelf doen hebben we de uitslag vaak al heel snel waardoor snelle behandeling mogelijk is.

Meer over deze vorm van diagnostiek is hier te lezen.


Ontlastingsonderzoek

Onderzoek ontlasting

Om in geval van diarree darmparasieten als mogelijke oorzaak te bevestigen of uit te sluiten kunnen we de ontlasting van huisdieren onderzoeken. Dat doen we met de techniek die sedimentatie-flotatie genoemd wordt en waarbij we een aparte vloeistof gebruiken om wormeieren naar boven te laten drijven. Hierna wordt het verkregen staal onder de microscoop op de aanwezigheid van wormeitjes onderzocht. Doordat we het onderzoek zelf doen is de uitslag snel bekend. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om via antigeenonderzoek op de aanwezigheid van darmwormen te controleren.

Periodiek ontlastingsonderzoek is ook als alternatief voor de periodieke ontworming te gebruiken. Dit wordt steeds meer geadviseerd. Meer hierover is op onze pagina over ontlastingsonderzoek te lezen.


In de nabije toekomst hopen we een kleine praktijk te kunnen openen waardoor nog meer diagnostiek mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van röntgenfoto’s en het maken van echo’s.