Verzorging konijn


Illustratie voortanden van een konijn Een konijn is geen knaagdier
Konijnen worden door niet-ingewijden vaak tot knaagdieren gerekend, ook al behoren ze tot een andere groep dieren.

Er zijn wel overeenkomsten tussen beide diersoorten. Ook konijnen hebben namelijk lange snijtanden die doorgroeien en ook hun jongen worden naakt geboren waarna ze vliegensvlug opgroeien tot zelfstandige konijnen. In tegenstelling tot alle knaagdieren hebben konijnen echter geen twee maar vier snijtanden in de bovenkaak. Achter de twee grote snijtanden zijn namelijk ook nog twee stifttanden aanwezig, die perfect in appositie met de onderste snijtanden staan. Dat is in de illustratie hiernaast goed te zien.

Het wisselen van de melktanden naar de volwassen tanden gebeurt bij konijnen overigens al in de baarmoeder van de moeder. De tanden en kiezen blijven gedurende het hele leven van een konijn groeien, zo'n 1 tot 2 mm per week.


Oppakken van konijnen
Konijnen moeten altijd voorzichtig benaderd worden en rustig opgepakt worden. Het blijven tenslotte vluchtdieren die bij de geringste angst al wegvluchten. Een konijn heeft bovendien een heel fijn skelet en kan daardoor snel iets breken. Zo kan een konijn zelfs tijdens het krachtig trappen met de achterpoten zijn rug breken. Bij het oppakken van een konijn dienen de achterpoten daarom altijd ondersteund te worden.


Verzorging van konijnen
Alhoewel de verzorging van konijnen heel breed gaat, gaande van de dagelijkse voeding tot de verzorging van de vacht, beperken wij ons hier uitsluitend op onderdelen van de dagelijkse verzorging die een invloed hebben op de lichamelijke gezondheid en het welzijn van het konijn.Knop Voeding Knop Huisvesting Knop Madenziekte


Voortplanting
Een konijn wordt op de leeftijd van 4 tot 8 maanden volwassen, waarbij de kleinere rassen veelal eerder en de grotere rassen veelal later geslachtsrijp worden. Een konijn kan 5 tot 8 jaar oud worden.

Dracht en geboorte
Het konijn kan zich het gehele jaar door voortplanten, maar de meeste jongen worden tussen februari en augustus geboren. Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen, met een minimum interval van dertig dagen. De dracht duurt ongeveer een maand en gemiddeld worden er 5 tot 8 kale en hulpeloze jongen geboren die vervolgens nog 30 tot 42 dagen door hun moeder gezoogd zullen worden. De melk van de voedster is zeer energierijk, waardoor de jonge konijntjes meestal maar één keer per dag bij hun moeder melk drinken. Jonge konijntjes moeten minimaal 6 weken bij de moeder blijven, maar het liefst worden ze pas op de leeftijd van 10 tot 12 weken van hun moeder gescheiden. De geslachtsbepaling kan bij jonge konijnen moeilijk zijn.

Schijndracht
Bij vrouwelijke konijnen kan ook schijndracht voorkomen, deze duurt meestal 2 tot 3 weken. Een schijndracht is te herkennen aan verschillende gedragsveranderingen (haarplukken, agressie) en de ontwikkeling van de melkklieren.


Blindedarmkeutels
Konijnen produceren één keer per dag, meestal heel vroeg in de ochtend, speciale mestballetjes. Deze mestballetjes zijn van de normale mestballetjes te onderscheiden doordat ze kleiner, donkerder en plakkeriger zijn dan normale keuteltjes. Deze mestballetjes worden in de blindedarm gevormd en worden ook wel caecotrofen genoemd. Ze worden door het konijn opgegeten en voorzien het konijn van vocht, vitaminen en een gezonde darmflora. Een normaal gezond konijn hoeft deze mestballetjes niet noodzakelijk op te nemen, maar in geval van dracht en lactatie kunnen deze mestballetjes wel een extra ondersteuning bieden.

Urine
De urine van konijnen is van nature troebelig en kan onder invloed van kleurstoffen in de voeding ook een rode kleur hebben. Dit is heel normaal.