Vaccinatie - Extra informatie


Vaccinatie op volwassen leeftijd

Waarom moet de inenting jaarlijks worden herhaald?
Een vraag die wij geregeld horen en tegenkomen is waarom de vaccinatie jaarlijks herhaald moet worden? Deze vraag ontstaat meestal wanneer de vaccinatie voor mensen en huisdieren met elkaar wordt vergeleken, want mensen worden na hun kinderentingen immers niet jaarlijks gevaccineerd, terwijl dierenartsen adviseren de vaccinatie bij katten en honden jaarlijks te herhalen.

Vaccinatie tegen lepto, kennelhoest en niesziekte biedt gemiddeld 12 maanden bescherming
Een eerste reden is het vaccin. De vaccinatie tegen lepto, kennelhoest en niesziekte garanderen maar 1 jaar bescherming.
Na elke vaccinatie zal na verloop van tijd de opgebouwde immuniteit verminderen. Bij het ene dier houdt die immuniteit wat langer stand dan bij het andere dier, maar gemiddeld zal dat voor de componenten die in de kleine cocktail opgenomen zijn 12 maanden bedragen en zal dat voor de overige componenten in de grote cocktail 36 maanden zijn. Om de bescherming tegen lepto, kennelhoest en niesziekte op peil te houden is het dus nodig om de vaccinatie elk jaar te herhalen. De onderstaande illustratie illustreert dit.

Verloop antistofgehalte na vaccinatieDieren leven onder andere hygiënische omstandigheden dan mensen
Bovendien zijn de hygiënische omstandigheden waaronder mensen leven anders dan die waaronder dieren leven. Honden komen bijvoorbeeld veelvuldig in contact met uitwerpselen van andere honden. Voor honden en katten is dus door hun levenswijze de kans op infectie met virussen over het algemeen groter dan bij de mens.


Ook bij mensen worden vaccinaties herhaald
Bijvoorbeeld de tetanusprik die om de 10 tot 15 jaar herhaald moet worden.Tot welke leeftijd vaccineren?
Levenslang. De reden is eigenlijk hierboven al uitgelegd. Met vaccinatie is het namelijk niet mogelijk een levenslange immuniteit te veroorzaken. Na verloop van tijd neemt de bescherming af en wordt het dier weer gevoelig. Ook voor oude dieren is een vaccinatie overigens nuttig, aangezien deze dieren niet zelden een verminderde weerstand tegen ziekten hebben. Daardoor blijft een vaccinatie dus ook op latere leeftijd belangrijk. Bovendien is het doel om bij zoveel mogelijk dieren de bescherming middels vaccinatie op peil te houden zodat er een sterke populatie-immuniteit blijft bestaan. Het liefst worden dus alle, of in ieder geval zoveel mogelijk, honden en katten gevaccineerd. Ongeacht de leeftijd.Kan de bescherming gemeten worden?
Dat zou inderdaad een ideale situatie zijn en het is voor bepaalde infectieziektes ook mogelijk, maar helaas niet voor alle. Er bestaan betrouwbare testkits waarmee met wat bloed het antistofgehalte tegen verschillende virale infecties gemeten kan worden. Het nadeel is echter dat meting van kennelhoest en leptospirose bij deze testen ontbreken, waardoor dus toch nog gewoon jaarlijks gevaccineerd moet worden. Bovendien speelt niet alleen de antistoftiter een rol. De mate van bescherming tegen bepaalde ziektes wordt vaak ook door de infectiedruk en de cellulaire immuniteit bepaald. Deze worden met dergelijke testen buiten beschouwing gelaten. Hierdoor geeft de uitslag van dergelijke testen geen betrouwbare afspiegeling van de werkelijke bescherming die het dier heeft. Naast de commerciële sneltesten is in theorie met een laboratoriumonderzoek veel nauwkeuriger te bepalen hoeveel bescherming een dier heeft, maar gezien de complexiteit van dergelijke onderzoeken is dat financieel gezien geen optie.

Omdat het titeren de afgelopen jaren sterk in opkomst is geraakt en de populariteit nog steeds onder honden- en kattenbezitters toeneemt, hebben wij op onze website een aparte pagina aangemaakt waar we alles over de titertest uitleggen en ook de voor- en nadelen bespreken. Via deze link kom je op de betreffende pagina.Boosteren met natuurlijke infecties?
Een ander veel voorkomend misverstand is dat hervaccinatie niet nodig zou zijn als een huisdier via de natuurlijk infectieweg met het echte virus geregeld in contact komt en zo geboosterd zou worden. Op deze wijze zou het beschermingsniveau ook op peil gehouden kunnen worden. Dit zou echter een heel onveilige en onbetrouwbare methode van ziektepreventie zijn.

Boosteren met echt virus verstandig?


Het echte virus is veel schadelijker dan een vaccin
Het echte virus is veel schadelijker dan een vaccin dat dode en/of verzwakte virussen bevat, aangezien het echte virus in staat is schade aan het lichaam verrichten en ziekte te veroorzaken.

Geïnfecteerde dieren kunnen het virus verspreiden en zelfs levenslang drager worden
Bovendien kunnen natuurlijk geïnfecteerde dieren, doordat zij het virus verspreiden, een besmettingsbron voor andere dieren en jongere soortgenoten vormen. Infecties kunnen bij sommige virussen zelfs tot levenslange of chronische dragers leiden.

Geen vorming van populatieimmuniteit
Naast een individuele immuniteit zorgt vaccinatie ook voor een zogenoemde populatieimmuniteit dat ongevaccineerde dieren kan beschermen en waardoor virale ziektes na verloop van tijd in de populatie uitgeroeid kunnen worden. Dit missen we dus allemaal als er niet gevaccineerd wordt.

Geeft geen garantie dat uw huisdier beschermd is
Omdat niet te controleren is of een dier met het natuurlijke virus in contact is geweest geeft het hanteren van een dergelijke methode geen garantie dat uw huisdier (voldoende) beschermd is. Na vaccinatie weten we wel zeker dat een huisdier met het virus in contact is geweest, zij het in verzwakte of dode vorm.