Teken - PreventieVolwassen teek op een grasspriet De teek leeft graag in struiken, bomen en gras en is in Nederland in de warmere maanden van het jaar, vanaf het voorjaar tot in het najaar, actief. In warmere landen kan de teek het hele jaar door actief zijn, dus als u met uw huisdier naar het buitenland op vakantie gaat dient u hiermee het beste rekening te houden.

Met het verschuiven van het klimaat komt de teek in onze land steeds meer voor en uit onderzoek blijkt dat deze teken ook steeds vaker besmet zijn met Lyme, Babesia of Ehrlichia. Voor een dergelijke infectie hoeven we dus niet meer naar het buitenland. Om door teken overgedragen ziektes bij onze huisdieren te voorkomen is het dus van belang om aandacht aan de preventie van teken te besteden.

Net zoals bij de vlooienpreventie wordt ook bij de tekenpreventie rekening gehouden met het individuele infectierisico, waardoor afhankelijk van de levenswijze van uw huisdier een passende preventieve strategie bestaat.

Onderstaande adviezen zijn afkomstig van ESCCAP. Dit is een Europese non-profit organisatie die per land richtlijnen voor de behandeling en preventie van infectieziekten bij huisdieren opstelt.


Minimaal infectierisico
Voor honden en katten die beperkt of niet buiten komen is sprake van een minimaal infectierisico voor teken. Preventie bestaat in dit geval uit regelmatige visuele controle. Als er teken worden gevonden wordt er therapeutisch behandeld. In de illustratie hieronder kunt u zien welke plaatsen u goed op teken moet controleren.

Plaatsen op het lichaam van een hond waar de teek zich graag nestelt


Gemiddeld infectierisico
Van een gemiddeld infectierisico is sprake wanneer dieren regelmatig buiten komen. In deze situatie wordt een regelmatige preventieve behandeling tegen teken aangeraden voor een constante bescherming. In gebieden in Europa met duidelijk koude winters vindt deze preventieve behandeling alleen tijdens het tekenseizoen plaats. In warmere gebieden of plaatsen waar teken kunnen overleven, en vooral indien in deze gebieden door teken overdraagbare ziektes veel voorkomen, zijn preventieve behandelingen het hele jaar nodig. Dit laatste wordt overigens ook aangeraden voor asiels en kennels in Nederland.

Wanneer met een product preventief tegen teken behandeld wordt, dient tegen het einde van de beschermingsperiode vaker gecontroleerd te worden of er tekenbeten zijn om een eerdere herhalingsbehandeling te overwegen. De werkingsduur kan namelijk verschillen tussen tekensoorten, vandaar dat deze visuele controle zo belangrijk is bij de beoordeling of de behandeling nog effectief is.


Hoog infectierisico
Van situaties met een hoog risico is sprake wanneer uw huisdier in gebieden met veel teken komt. Het uitlaten van de hond in bos- en grasrijke omgevingen tijdens het tekenseizoen is een voorbeeld daarvan. Een mogelijkheid om de kans op een tekenbeet te verkleinen bestaat uiteraard uit het vermijden of beperken van toegang tot deze gebieden met een hoge tekendichtheid. Wilt u tijdens het tekenseizoen met uw hond toch graag naar deze gebieden, dan is het echt aan te raden om uw hond preventief tegen teken te behandelen en goed op tekenbeten te controleren.

Wanneer met een product preventief tegen teken behandeld wordt dient tegen het einde van de beschermingsperiode vaker gecontroleerd te worden om eventueel aanwezige zichtbare teken te verwijderen en een eerdere herhalingsbehandeling te overwegen. De werkingsduur kan verschillen tussen tekensoorten, vandaar dat deze visuele controle zo belangrijk is bij het controleren of de behandeling nog effectief is.Katten
Bij buitenkatten is de preventie van teken moeilijk. Pipetjes die in de nek gedruppeld kunnen worden geven geen 100% bescherming en zijn hoogstens 2 weken effectief tegen teken. Katten lijken gelukkig minder door teken overgedragen aandoeningen getroffen te worden dan honden. Maar om het zekere voor het onzeker te nemen kunt u het beste in de tekenperiode de vacht van uw buitenkat geregeld op teken controleren en bij infectie behandelen. Sinds kort is er overigens een tekenband voor katten op de markt gekomen (Seresto®) die zowel tegen teken- als vlooieninfecties 7 tot 8 maanden bescherming biedt. Dit maakt een langdurige tekenpreventie sinds kort bij de kat wel mogelijk.Welke producten tegen teken bestaan er?
Op onze website staat een overzicht van de meeste tekendodende producten die bij dierenspeciaalzaken en via de dierenarts verkrijgbaar zijn. Verschillende merken zijn ingedeeld op basis van toedieningsvorm en werkzame bestanddeel. Uiteraard is in dit overzicht ook te zien hoe lang de beschermingsduur van elk product is.