Nieuw konijnenvaccin

Het nieuwe vaccin voor konijnen Wat zijn de verschillen met de oudere vaccins?
Het nieuwe vaccin kent een aantal voordelen ten opzichte van de vroegere gebruikte vaccins tegen Myxomatose en RHD.

Bescherming van 1 jaar: vaccinatie dus ook nog maar 1 maal per jaar.
De vaccins die voorheen gebruikt werden gaven maar uiterlijk tot een half jaar bescherming. De bescherming tegen Myxomatose was zelfs slechts enkel gedurende 1 maand 100%. Dit was natuurlijk geen optimale situatie, maar helaas was er tot voor kort geen betere vaccins voor konijnen voorhanden.

Het doel van vaccinatie is dat er een langdurige en volledige bescherming tegen fatale ziektes wordt opgebouwd. Het nieuwe vaccin van MSD animal health biedt deze garantie. Na vaccinatie is het konijn 12 maanden volledig beschermd tegen zowel Myxomatose als RHD. Het gevolg is dat konijnen, net zoals honden en katten, nog maar 1 keer per jaar hoeven gevaccineerd te worden. De halfjaarlijkse vaccinaties en speciale konijnenspreekuren komen daardoor te vervallen.


Vaccins verpakt in individuele dosis: speciale konijnenvaccinatiespreekuren daardoor overbodig
De oude vaccins waren verpakt in flacons met 10 dosissen, dus met 1 flacon konden 10 konijnen gevaccineerd worden. Aangezien vaccinatievloeistoffen niet goedkoop zijn en na aanmaken maar beperkt houdbaar blijven, werden er om die reden elk half jaar speciale konijnenspreekuren georganiseerd zodat het mogelijk werd om meer konijnen met dezelfde flacon te kunnen vaccineren en de tarieven voor konijneneigenaren laag te houden.

Het nieuwe vaccin is verpakt in flacons met 1 dosis, dus 1 flacon bevat vaccinatievloeistof voor slechts 1 konijn. Het gevolg is dat het organiseren van konijnenspreekuren overbodig is geworden en dat konijnen dus, net zoals honden en katten, het hele jaar door tegen een goedkoop tarief gevaccineerd kunnen worden.


Goedkoper dan voorheen
Een ander voordeel is dat de konijnenvaccinatie dankzij dit vaccin op jaarbasis goedkoper is geworden. Kon voorheen tweemaal per jaar tijdens een konijnenspreekuur een konijn relatief goedkoop worden gevaccineerd, nu is de vaccinatie slechts 1 keer per jaar nog nodig. Op onze website kunt u uiteraard onze tarieven voor de konijnenvaccinatie terugvinden.
Vaccinatieschema van het nieuwe konijnenvaccin
Een nieuw vaccin betekent uiteraard een nieuw vaccinatieschema. Konijnen kunnen vanaf de leeftijd van 5 weken met het nieuwe vaccin gevaccineerd worden, dat geldt ook voor dwergkonijnen waarbij met het oude vaccin uit veiligheidsoverweging pas vanaf de leeftijd van 12 weken kon worden gevaccineerd. De herhalingsvaccinatie is vervolgens jaarlijks.

Voor konijnen die voorheen met de oude vaccins zijn gevaccineerd of die een infectie met myxomatose hebben overleefd, kan het zijn dat de eerste vaccinatie met het nieuwe vaccin na 4 weken dient te worden herhaald. In de meeste gevallen blijft gelukkig een enkelvoudige vaccinatie voldoende. In onderstaand schema is hierover meer informatie te vinden. Het schema ziet er op een enkele oogopslag wellicht wat ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. We zullen uitleggen hoe het precies zit.


Vaccinatieschema konijn


Nooit tegen RHD gevaccineerd, wel vaccinatie of infectie met myxomatose gehad
Is uw konijn ooit tegen myxomatose gevaccineerd, maar nooit tegen RHD? Of heeft uw konijn ooit een infectie met myxomatose doorgemaakt en is daarvan volledig genezen, maar is nooit tegen RHD gevaccineerd? Dan is het advies om de eerste vaccinatie met dit vaccin na 4 weken te herhalen, dit wordt ook wel boosteren genoemd. De reden hiervoor ligt in het feit dat myxomatose door een poxvirus wordt veroorzaakt, welke een immunosuppressief heeft en daardoor de seroconversie na vaccinatie tegen RHD kan afremmen. Om in deze situaties een volledige bescherming tegen RHD te kunnen garanderen dient de vaccinatie na 4 weken herhaald te worden.

Voor de meeste konijnen zal eenmalige vaccinatie met het nieuwe vaccin gelukkig voldoende zijn
Dit om de reden dat de meeste konijnen, indien tegen myxomatose gevaccineerd, meestal ook tegen RHD zijn gevaccineerd. Bovendien overleeft een konijn zelden een infectie met myxomatose, zodat van deze situatie meestal nooit sprake is. Zodoende zal bij de overstap naar dit nieuwe vaccin bij de meeste konijnen een eenmalige inenting voldoende zijn.Is het nieuwe vaccin veilig?
Uiteraard is het vaccin voor konijnen absoluut veilig. Enkel onschuldige bijwerkingen kunnen na vaccinatie worden gezien. Zo kan na vaccinatie tijdelijk een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur voorkomen. Daarnaast kan op de plaats van de injectie een kleine niet pijnlijke zwelling verschijnen. Deze verdwijnt binnen 3 weken na vaccinatie vanzelf.


Wat is Myxomatose en RHD?
Myxomatose en RHD zijn beiden virale konijnenziektes die bij huiskonijnen frequent gezien worden en die helaas in de meeste gevallen een fatale afloop kennen. Maatregelen kunnen het risico op besmetting minimaliseren, maar helaas biedt dat geen volledige garantie. Vandaar dat het voor zowel konijnen die binnen als buiten gehouden worden het advies is om konijnen via vaccinatie tegen deze ziektes te beschermen. Alles over Myxomatose en RHD kunt u hier nalezen.


Waaruit bestaat een consult voor vaccinatie?
Vaccinatie is meer dan een eenvoudige prik. De gezondheidscontrole die vooraf plaatsvindt is namelijk minstens zo belangrijk. Tenslotte mogen enkel gezonde konijnen worden gevaccineerd, maar daarnaast kunnen eventuele problemen die door u onopgemerkt zijn gebleven tijdens het onderzoek gevonden worden. Indien nodig kunnen ook de nageltjes meteen geknipt worden en kan ook advies over de dagelijkse verzorging gegeven worden. Dat komt allemaal de gezondheid van uw konijn ten goede!

Wanneer uw konijn helemaal gezond blijkt te zijn wordt de vaccinatie vervolgens toegediend. In het vaccinatieboekje wordt vervolgens een vaccinatierapport opgemaakt.