Chipverplichting honden

Achtergelaten hond Al enkele jaren wordt er binnen de Nederlandse overheid gesproken over een aankomende chipverplichting voor honden. Daarmee gaan we de wetgeving die in de landen om ons heen, waaronder België, al enkele jaren geleden ingevoerd zijn eindelijk volgen.

Aanvankelijk was de planning dat deze nieuwe wetgeving al enkele jaren geleden van kracht zou worden, maar uitstel heeft er voor gezorgd dat ook nu nog steeds onbekend is wanneer de chipverplichting voor honden daadwerkelijk in zal gaan. De plannen dienen namelijk nog door de Eerste Kamer goegekeurd te worden. Verwacht wordt dat de wetgeving in het voorjaar van 2013 zal ingaan. In feite zal het dan om een identificatie- en registratieverplichting gaan. Naast een onderhuidse chip wordt namelijk ook een registratie in een huisdierdatabase verplicht.


Waarom komt er een chipverplichting voor honden?
De voornaamste reden waarom de chipverplichting ingevoerd gaat worden is om de problematiek rondom Oost-Europese broodfok en invoer tegen te gaan. Ook wordt het met een chipverplichting onmogelijk om honden achter te laten en wordt ook diefstal van honden ontmoedigd. Uiteraard is het door een goede identificatie en registratie ook mogelijk om huisdier en eigenaar bij vermissing snel weer te kunnen herenigen, wat natuurlijk de asielproblematiek deels oplost. Samengevat betekent het dus dat met deze nieuwe wetgeving het welzijn van honden verbeterd en dierenleed voorkomen wordt.


Gaat de wetgeving voor alle honden gelden?
Nee, de wetgeving gaat bij invoering nog niet voor alle honden gelden. Alleen pups die na het moment van invoering geboren worden dienen voor de leeftijd van 7 weken verplicht gechipt te worden en voor de leeftijd van 8 weken geregistreerd te zijn. Als een hond wordt overgedragen aan een nieuwe houder is de opvolgende houder verplicht om de hond op zijn naam te laten registreren. Deze overdracht mag pas plaats vinden, wanneer de eerste houder (in dit geval de fokker) zijn hond op de juiste wijze heeft geïdentificeerd en geregistreerd.


Betekent deze invoering een kostenverzwaring voor de hondeneigenaar?
Aangezien identificatie en registratie wettelijk wordt verplicht is het belangrijk dat de onkosten voor de hondeneigenaar zo laag mogelijk worden gehouden.


Hoe zit het met controles en overtredingen?
Op dit moment is nog niet bekend hoe de opvolging van deze wetgeving gecontroleerd zal gaan worden en wat eventuele gevolgen zijn indien niet aan de regels wordt voldaan. Wel is bekend dat de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst (AID) de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) voor de identificatie- en registratieverplichting als toezichthouders aangewezen zullen worden.


Hoe zit het met de privacy van de gegevens?
Honden en hondeneigenaren worden met de ingang van deze wetgeving verplicht in een huisdierdatabase geregistreerd te staan. In deze database worden uw contactgegevens met de gegevens van uw hond gekoppeld. Op deze gegevens berust de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor onder andere de gemeenten geen toegang hebben. Zij kunnen en mogen deze gegevens dus niet gebruiken voor het opsporen van hondenbezitters die geen hondenbelasting betalen.


Komt er ook een chipverplichting voor katten?
Nee, deze komt er niet. De reden hiervoor is dat illegale handel bij katten een veel kleinere rol speelt dan bij honden en de controle op naleving van de wetgeving voor katten veel moeilijker is.