Fokadvies katten - Nestje kittens


Twee kittens Meteen na de geboorte

Controle geboortegewicht
Bij de geboorte wegen de kittens 90-120 gram waarbij de katertjes meestal wat zwaarder zijn dan de poesjes.


Melk drinken
Na de geboorte is het belangrijk dat de kittens meteen bij de moeder gaan drinken. De eerste melk wordt ook wel de biest genoemd. Deze melk bevat antistoffen die de kittens gedurende de eerste levensweken beschermen tegen verschillende soorten infecties. Deze antistoffen passeren de darmwand van de kitten en komen vervolgens in het bloed terecht. Omdat enkel de eerste levensuren van de kittens de darm doorgankelijk is voor deze antistoffen is het belangrijk dat de kittens na de geboorte zo snel mogelijk bij de moeder gaan drinken. Bovendien heeft een pasgeboren kitten nog weinig energiereserves, zodat het drinken van melk ook nodig is om in leven te blijven. Een kitten die niet drinkt raakt snel onderkoeld, uitgedroogd en sterft tenslotte aan uitputting.

Een goede omgeving
De kittens zijn nog niet in staat om hun lichaamstemperatuur op peil te houden en daarom dient de omgeving warm en tochtvrij te zijn. De kittens hebben in hun eerste levensweken absoluut de lichaamswarmte van hun moeder, broertjes en zusjes nodig om lekker warm te blijven. De directe omgeving van de kittens dient daartoe 32-34 °C te zijn. Rondom het nest dient de temperatuur 24-27 °C te bedragen. Verder dient de omgeving natuurlijk ook schoon te zijn.


Opvolging in de eerste levensweken

Na de bevalling dient u zelf op een aantal zaken letten. Zo dient de groei dagelijks bijgehouden te worden, dienen de kittens geregeld ontwormd te worden en dienen gezondheidsproblemen tijdig gesignaleerd te worden. Hieronder vindt u al deze nuttige informatie overzichtelijk terug. Er staat ook bij vermeld in welke situaties u een dierenarts dient te raadplegen.

Tip! Houd een boekje bij
Door een boekje bij te houden waar u dagelijks het lichaamsgewicht en de voedselopname van de kittens in noteert is het gemakkelijk om een overzicht van de situatie van elk kitten te houden en bent u in staat om eventuele problemen in een vroeg stadium vast te stellen zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

De dagelijkse groei goed bijhouden
Het drinken van melk en het produceren van ontlasting en urine heeft een grote invloed op het lichaamsgewicht. Hierdoor kan de dagelijkse gewichtstoename nogal variëren en afwijken van de gewenste richtlijnen. Voor een goede betrouwbare gewichtsopvolging is het daarom noodzakelijk om met een aantal zaken rekening te houden:
          - weeg elke dag rond hetzelfde tijdstip
          - gebruik een nauwkeurige weegschaal die tot op de nauwkeurig meet
          - bereken de gemiddelde wekelijkse toename, deze is meer accuraat dan de dagelijkse metingen

Natuurlijk kan het opvolgen van het gewicht gemakkelijk in een eenvoudig boekje gedaan worden. Wij hebben echter een handig Excelbestand opgesteld waarin de opgenomen gegevens eenvoudig bijgehouden kunnen worden en meteen gezien kan worden of de groei voldoende is. Daarnaast is het ook mogelijk de gegevens in een grafiek weer te geven. Voor gebruik is het wel noodzakelijk dat u het programma Excel op uw computer heeft. Download hier het Excelbestand.

Controle van de melkopname
Een kitten moet voldoende melk drinken om de lichaamstemperatuur op peil te kunnen houden, gezond te blijven en te kunnen groeien. Soms kan een kitten te weinig melk drinken. Bijvoorbeeld omdat de kitten ziek is, maar het kan ook zijn dat de moeder gewoon te weinig melk geeft. Daarom is het belangrijk om goed te controleren of de kittens genoeg drinken zodat bij problemen op tijd ingegrepen kan worden.
          - na het zogen dient een kitten rustig te slapen
          - na het zogen moet een kitten een goed gevuld buikje hebben
          - langdurig piepen en onrust kan op honger duiden
          - weeg de kitten voor en na het zogen om te weten hoeveel het gedronken heeft

Controle van de ontlasting
Tot de leeftijd van 21 dagen zijn kittens niet in staat zelf te ontlasten of urineren. Daarvoor dienen zij door de moeder gestimuleerd te worden. Hiermee dient rekening gehouden te worden als de kittens met de hand groot gebracht worden. In dat geval kan met een warm en vochig watje na een voedingsbeurt de buik en de anus van de kitten zachtjes gemasseerd worden. Verder dient ook de ontlasting gecontroleerd te worden. Diarree komt bij kittens geregeld voor en kan verschillende oorzaken hebben. Omdat kittens ten gevolge van diarree snel uitgedroogd kunnen raken dient diarree bij kittens, ongeacht de oorzaak, altijd behandeld te worden.


Overzichtsschema voor de verzorging van kittens in hun eerste levensweken

Schema opvolging van kittens in hun eerste levensweken


De belangrijkste gegevens uit bovenstaand schema hebben wij in een handig printbaar document verwerkt. Hierin kunt u de datums noteren waarop de kittens ontwormd en gevaccineerd moeten worden. Dat is dus heel erg handig. Bovendien bevat het hele nuttige informatie over de verzorging van kittens, zodat alle belangrijke informatie en adviezen aan de nieuwe eigenaar mee te geven zijn. Om het document te kunnen openen en printen heeft u Acrobat Reader op uw computer nodig. Download hier het PDF-bestand.

Meer informatie over de vaccinatie en ontworming van kittens kunt u uiteraard uitgebreid op onze website nalezen.


Redenen om de dierenarts in te schakelen zijn
          - kittens die na het zogen niet slapen en/of onrustig blijven
          - kittens die na de geboorte onvoldoende in gewicht aankomen
          - gezondheidsproblemen die u opmerkt bij de kittens
De levensfasen van de kitten

Om te zorgen dat de kittens later fijne gezelschapskatten worden is het erg belangrijk dat de kitten in de verschillende levensfasen voldoende contact met mensen heeft en ook met verschillende prikkels in aanraking is geweest. Een nestje kittens wordt om die reden dan ook het beste in huiselijke kring gehouden, zodat het verschillende zaken in huis leert kennen en waar het veel contact met de mens heeft.

Neonatale fase (week 1 en 2)
De eerste twee levensweken van de kitten wordt ook wel de neonatale of vegetatieve levensfase genoemd. In deze fase reageert de kitten niet bewust en bestaan de dagelijks bezigheden voornamelijk uit slapen en melkdrinken. Verder kunnen de kittens in deze fase hun lichaamstemperatuur nog niet zelf op peil houden en hebben ze hulp nodig bij het ontlasten en urineren. Zodoende hebben ze de lichaamswarmte en de zorg van de moeder nodig.

Inprentingsfase (week 3-8)
Wanneer de kittens 3 weken oud zijn start de inprentingsfase, de eerste socialisatiefase, waarin de kittens tot de leeftijd van 8 weken met alles moeten leren omgaan waar ze later mee in contact kunnen komen. In deze fase is het daarom belangrijk om de kitten intensief kennis te laten maken met mensen, andere huisdieren, het rijden in een auto, aaien, kammen, tandenpoetsen, stofzuiger, radio, tv, etcetera.

Socialisatieperiode (week 9-16)
Op de leeftijd van 9 weken start de (tweede) socialisatieperiode. Deze duurt tot de leeftijd van 16 weken. In deze periode leert de kitten sociale contacten aan te gaan en leert het ook om te gaan met agressie.
Naar een nieuw baasje

In principe kan de kitten van de moeder en de nestgenootjes gescheiden worden wanneer het melkgebit compleet is en ze volledig vast voedsel eet. Dat zou dus vanaf de leeftijd van 8-9 weken zijn. Het is echter veel beter om de kittens langer bij de moeder en de soortgenootjes te laten. Kittens worden daarom beter vanaf de leeftijd van 12 weken van hun moeder gescheiden. Een gebrekkige socialisatie vergroot de kans op het ontstaan van gedragsproblemen op latere leeftijd. Wettelijk gezien mogen kittens bovendien niet voor de leeftijd van 7 weken van de moeder gescheiden worden.

Ondersteunend materiaal

Informatiefolder
Meer informatie voor de verdere verzorging van kittens na de leeftijd van 9 weken kunt u op onze website vinden bij 'Kitten adviezen'. Alle belangrijke informatie hebben wij echter ook tot een handig printbaar document verwerkt. Hierop kunnen de datums voor ontworming en vaccinatie vermeld worden en daarnaast staat alle informatie en adviezen voor een goede verzorging bij elkaar. Zo is de belangrijkste informatie gemakkelijk aan de nieuwe eigenaar mee te geven. Om het document te kunnen openen en printen heeft u Acrobat Reader op uw computer nodig. Download hier het PDF-bestand.

Groeikaart
Vanaf de leeftijd van 1 maand kan de groei maandelijks op een groeikaart bijgehouden worden. Met deze groeikaart kan de nieuwe eigenaar van de kitten eenvoudig de groei bijhouden en zien of de groei voldoende is. Deze groeikaart verstrekken wij gratis en kunnen wij met een kleine vergoeding voor verzending ook naar u opsturen.


Grafiek en folder