Fokadvies honden


De voortplanting van honden is een heel breed onderwerp. Zo is de puberteit de fase waarin de reu en de teef vruchtbaar worden. De vruchtbare teef heeft daarbij een cyclus die bij de meeste teven tweemaal per jaar aanbreekt. De verschillende fasen van deze cyclus wordt door een aantal zaken gekenmerkt waarbij vaginaal bloedverlies en schijndracht natuurlijk de bekendste zijn. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen vindt u onder 'Voortplanting'. Ook zaken als de beste dektijdstippen, vruchtbaarheidsproblemen en anders fokadviezen worden hier besproken.

Een succesvolle dekking leidt natuurlijk tot dracht bij de teef. Nuttige informatie over dit onderwerp vindt u bij 'Dracht'. We bespreken hier onder andere hoe de dracht vastgesteld kan worden, hoe lang de dracht duurt en wat te doen bij een ongewenste dekking.

Aan het einde van de dracht treedt het moment aan waarop de teef gaat bevallen. De bevalling zelf bestaat uit een aantal fasen die we zullen bespreken bij de 'Bevalling'. Hier leggen we ook uit hoe het moment van de bevalling geschat kan worden. Tenslotte geven wij ook aan in welke situaties de hulp van de dierenarts ingeschakeld dient te worden. Ook de opvolging van de moeder na de geboorte wordt daarbij besproken.

Een nestje pups heeft na de geboorte en tijdens de eerste levensweken een goede verzorging nodig om ze de beste start van hun leven te geven. Zaken als een goede groei, goed drinken en een goede gezondheid zijn daarbij belangrijk. Alles over deze verzorging en de opvolging van een nestje pups kunt u vinden bij 'Nestje pups'.Knop Voortplanting honden Knop Dracht honden Knop Bevalling honden Knop Nestje pups