Chippen - Algemeen


Verschillende manieren om huisdieren te identificeren Identificatie van huisdieren


Er bestaan verschillende manieren om uw huisdier te identificeren zodat uw hond of kat bij vermissing weer met u herenigd kan worden en dat het duidelijk is dat uw huisdier bij u hoort.

Adreskokertje, penning, tatoeage
Het adreskokertje of een penning is een voorbeeld daarvan, maar doordat het gemakkelijk verwisseld kan worden is het helaas erg fraudegevoelig. Bovendien kan een adreskokertje ook stuk gaan en verloren raken. Een andere manier is een tatoeage, maar hierbij laat het aflezen vaak te wensen over en is het daarnaast ook ontsierend.

Chip
De modernste en beste methode om uw huisdier te identificeren is met een onderhuids geplaatste chip en registratie in een centrale huisdierendatabase. Over het chippen en de registratie bestaan veel vragen en misverstanden. Op onze website wordt daarom uitgebreid uitleg gegeven over de chip, het chippen, de registratie, databases en veel meer.
Een chip als identificatie

De chip
De chip is ongeveer net zo groot als een rijstkorrel. De wat oudere chips hebben een glazen omhulsel. Wij maken gebruik van nieuwere chips waarbij het omhulsel uit een biopolymeer bestaat. Alhoewel de kans op breuk ook bij glazen chips heel klein is, is een chip met een biopolymeerhulsel net wat sterker en bovendien ook weefselvriendelijker. Het omhulsel omgeeft een metalen spoeltje dat bij het aflezen door een chipreader een signaaltje uitzendt. In het scherm van de reader verschijnt dan het unieke nummer dat bij de chip hoort. Een chip bevat overigens geen batterij of andere gevaarlijke stoffen.

Voordelen
Een chip heeft de volgende voordelen:
          - De onderhuidse chip is niet ontsierend.
          - Het unieke chipnummer kan aan de gegevens van het baasje gekoppeld worden.
          - Een chip is weinig fraudegevoelig (niet verwijderbaar of te veranderen).
          - De chip gaat levenslang mee en kan niet stuk gaan.

Een gechipt en geregisteerd dier kan bij vermissing snel weer met het baasje herenigd worden. Indien iemand uw hond of kat gevonden heeft en deze bij een instantie meldt (dierenarts, asiel, dierenambulance) kan met een chipreader gekeken worden of het dier gechipt is en kan men vervolgens aan de hand van het unieke chipnummer in een database de gegevens van het baasje raadplegen.

Nadelen
Met al die voordelen zou je bijna vergeten dat er misschien ook nog nadelen zouden kunnen zijn. Die zijn er gelukkig niet veel. Eigenlijk is het enige nadeel dat je aan de buitenkant niet kunt zien of een dier gechipt is. Een oplossing is om aan de halsband een penning te bevestigen waarop staat vermeld dat de hond of kat gechipt is. Bij het chippen krijgt u daarom alvast een dergelijke penning van ons mee.


Is chippen verplicht?
Sinds 1 april 2013 is er een wetgeving van kracht geworden die de chip en registratie als identificatiemiddel bij honden verplicht stelt. Het doel daarvan is om wantoestanden en dierenleed, zoals broodfok, terug te dringen.

Verplicht voor alle honden geboren vanaf 1 april 2013
Alle pups die vanaf 1 april 2013 geboren worden dienen binnen 7 weken na de geboorte gechipt te zijn en door de eigenaar/fokker binnen 8 weken na de geboorte geregistreerd te worden bij een door de overheid aangewezen databank. Deze wetgeving geldt zowel voor de beroepsmatige fokker als voor de hondeneigenaar die eenmalig een nestje pups fokt. Belangrijk om te weten is dat deze wetgeving de verkoper van de pup ook verplicht stelt aan de koper aan te kunnen tonen dat de pup gechipt en geregistreerd is. Wordt een pup verkocht die niet gechipt en geregistreerd is, dan zijn zowel verkoper als koper in overtreding. Het is dus belangrijk om ook als koper de registratie van de pup voor de aankoop te controleren en geen pup te kopen die niet voldoet aan de identificatiewet. Uitgebreide informatie over de chipverplichting kunt u hier lezen.

Verplicht voor alle honden geïmporteerd vanaf 1 april 2013
Vanaf 1 april 2013 is het verplicht geworden dat honden die uit het buitenland worden geïmporteerd binnen 2 weken na aankomst zijn gechipt en geregistreerd.

Reizen naar het buitenland met hond, kat of fret
Sinds 3 juli 2004 is het voor het reizen met honden, katten en fretten naar het buitenland wettelijk verplicht dat deze dieren over een Europees dierenpaspoort beschikken, geïdentificeerd zijn met een chip en minimaal 21 dagen voor vertrek tegen hondsdolheid zijn gevaccineerd. Voorheen was een identificatie met een tatoeage ook voldoende, maar vanaf 2 juli 2011 zijn tatoeages niet meer geldig als identificatiemiddel bij het reizen naar het buitenland. Een chip is nu dus het enige wettelijk toegestane identificatiemiddel.


Het plaatsen van een chip
De chip wordt meestal links in de hals of op het linker schouderblad geplaatst. Bij kleinere honden en katten wordt de chip regelmatig ook tussen de schouderbladen geplaatst. De plaats waar de chip zich bevindt wordt, samen met het unieke chipnummer van de chip, door de dierenarts in het dierenpaspoort genoteerd.

Het plaatsen van een chip is even pijnlijk als een vaccinatie. De naald is weliswaar dikker, maar de punt van de naald verloopt zeer schuin waardoor er slechts een klein gaatje ontstaat dat bij het inschuiven van de naald wat oprekt. Voor pups en kittens gebruiken wij overigens kleinere chips die met een veel dunnere transpondernaald ingebracht kunnen worden.

Na het prikken kleeft het kleine wondje weer dicht waardoor de chip er niet meer uit kan. De chip wordt vervolgens in het onderhuidse weefsel ingekapseld. Voor die tijd is het nog wel mogelijk dat de chip verschuift naar een andere plaats dan waar oorspronkelijk geprikt is. Het idee dat een chip door het lichaam kan gaan zwerven is echter een grote fabel.


Registratie in een huisdierdatabase
Chippen alleen is niet voldoende en zonder bijkomende registratie in een huisdierdatabase volkomen nutteloos. Om de chip als identificatiemiddel te kunnen gebruiken dient namelijk op een centrale plaats het nummer van de chip met de gegevens van het dier en de eigenaar gekoppeld te worden. Om die reden verzorgen wij als standaard service bij het chippen tevens de registratie.

Uiteraard kunt u op onze website uitgebreide informatie vinden over de registratie van gechipte huisdieren in een database. Bijvoorbeeld over welke databases er bestaan en wat de verschillen zijn, wat u moet doen bij verhuizing naar het buitenland, zoals België, en de privacy van uw gegevens.