Aankoopadvies - Hond


U heeft de beslissing genomen om een hond te gaan aanschaffen. Waar dient u vervolgens stapsgewijs op te letten om tot een juiste keuze te komen?

Grijze pup Stap 1: Ras kiezen
Wordt er een rashond aangeschaft, een kruising of een hond met een stamboom? Beslist u om een rashond aan te schaffen, verdiep u dan vooraf uitgebreid in de verschillende rassen van uw voorkeur. Let daarbij niet alleen op het uiterlijk, maar verdiep u ook in het karakter, verzorging, kosten en eventuele erfelijke gebreken die bij het ras horen. Zo voorkomt u dat u achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan.


Stap 2: Reu of teef?
De keuze tussen een reu of teef is persoonlijk. Een reu is doorgaans wat gelijkmatiger van karakter dan een teef, maar zijn meestal wel wat onafhankelijker en harder. Dit komt vooral tot uiting bij de wat dominantere rassen. Indien u geïnteresseerd bent in een wat dominanter ras, maar u weinig of geen ervaring met het opvoeden van honden heeft, dan is een teefje vaak een betere keuze. Hiervoor kunt u zich het beste door de fokker laten informeren. Zij gaan immers dagelijks met de jonge hondjes om en kennen de onderlinge karakters dan ook als geen ander.

Bij de keuze kunnen ook andere zaken een rol spelen. Indien u graag een nestje pups heeft is de keuze voor een teef uiteraard logisch. Verder dient u er rekening mee te houden dat bij een teef waar u besluit niet mee te gaan fokken een sterilisatie op jonge leeftijd sterk aan te raden is om problemen als ongewenste nestjes, baarmoederontstekingen en de ontwikkeling van melkkliertumoren op latere leeftijd te voorkomen. Daarnaast kunnen teefjes die niet gesteriliseerd zijn twee maal per jaar loops worden en daardoor vaginaal bloedverlies hebben.


Stap 3: Pup of volwassen hond?
Veruit de meeste mensen zullen een pup kiezen boven een oudere hond. Dat is ook niet verwonderlijk aangezien het karakter van een pup nog redelijk goed te sturen is en men de hond ook kan zien opgroeien. Dat neemt niet weg dat in sommige gevallen ook een oudere hond een goede keuze kan zijn. Een oudere hond is in de regel namelijk qua karakter al gevormd, heeft de elementaire basisopvoeding al genoten, heeft de puberstreken achter de rug en is al zindelijk. Oudere honden passen zich doorgaans goed aan de nieuwe omstandigheden aan. De band die u met een oudere hond opbouwt kan bovendien even sterk worden als de band die u opbouwt met een pup.

Volwassen hond
Bij volwassen honden die een nieuw thuis zoeken hoeft het niet altijd om probleemhonden te gaan. De eigenaar kan bijvoorbeeld een persoonlijke reden hebben om een nieuw plekje voor zijn huisdier te moeten zoeken. Bijvoorbeeld een allergie, verhuizing, ziekte of sterfte. Ook kan het zijn dat een hond in de oorspronkelijke omgeving slecht met andere soortgenoten of andere diersoorten kon omgaan waardoor herplaatsing noodzakelijk is geworden. Net zoals bij mensen kan immers ook de karakters tussen honden onderling botsen wat tot stress voor de honden leidt en herplaatsing dus voor beiden de beste keuze is.

Bij de aanschaf van een volwassen hond dient op de volgende aandachtspunten gelet te worden:
          - de reden van herplaatsing
          - intact, gecastreerd of gesteriliseerd
          - karakter
          - omgang met andere huisdieren en/of kinderen
          - medische voorgeschiedenis
          - vaccinatie, ontworming, ontvlooiing, chip
          - algemene gezondheid

Pup
Wanneer u besloten heeft om een pup in huis te nemen is het belangrijk om bij de aanschaf op de leeftijd te letten. Pups mogen wettelijk gezien niet voor de leeftijd van 7 weken van hun moeder gescheiden worden. Het beste is zelfs als de pup pas na de leeftijd van 8 weken het nest verlaat. Let er ook op dat de pup in een gezinssituatie heeft geleefd anders zijn er problemen met de socialisatie te verwachten. Pups die vanaf de geboorte namelijk veel in mensenhanden zijn geweest worden meer vertrouwd met mensen en zijn daardoor als gezelschapsdier meer geschikt.

Bij de aanschaf van een pup dient op de volgende aandachtspunten gelet te worden:
          - de leeftijd
          - als het kan de omgeving waar de pups hebben verbleven mbt. socialisatie en hygiëne
          - de gezondheid van de moeder, vader, pups en eventuele andere dieren
          - bij rashonden resultaten van erfelijkheidstesten op ziekten bij de ouders en de stamboom
          - vaccinatie, ontworming, eventuele chip
          - algemene gezondheid


Stap 4: Een paar nachtjes slapen
Honden zijn verreweg de populairste huisdieren en worden dus vaak aangeschaft. Sommige aankopen worden niet overwogen of te gehaast gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een populair nestje pups heel goedkoop aangeboden wordt en daardoor de tijd beperkt is om er voldoende lang over na te kunnen denken voordat anderen u zijn voorgegaan. Dat hoeft niet tot problemen te leiden, maar de kans op een verkeerde beslissing of impulsaankoop is in dat geval natuurlijk vele malen groter. Voordat u een hond aanschaft dient u dus zich uitgebreid te verdiepen en een goede overweging te maken om het risico op latere problemen of teleurstellingen zo klein mogelijk te maken. Daarbij kunnen de volgende stapsgewijze vragen een goede leidraad zijn:

1. Is een hond een geschikt huisdier voor mij?
Of een huisdiersoort een geschikt huisdier is hangt ondermeer af van de dagelijkse verzorging die het nodig heeft. Meer informatie over de dagelijkse verzorging van honden vindt u op onze website.

2. Welk ras past bij mij?
Verdiep jezelf in verschillende rassen. Niet alleen wat betreft uiterlijk, maar ook wat betreft karakter, verzorging, kosten en erfelijke ziektes.

3. Bij welke fokker koop ik een pup?
Kies bewust een goede fokker uit en let op een aantal punten. Hoe zit het met de verzorging van de pups? Mag u ook de ouders en de omgeving waar de pups opgroeien zien? Zijn er veel nestjes en wordt er aandacht aan de socialisatie besteed? Houden ze zich aan het fokreglement van de rasvereniging en zijn de ouders getest op erfelijke ziekten? Beschikt een beroepsmatige fokker ook over een diploma Vakbekwaamheid HKB?

Bij een goede fokker mag u altijd de moeder zien, is de fokker ook bezorgd of de pup op een goede plaats terecht komt, mag u tijdens een bezoek voldoende lang de pups zien en is er ook tijd voor het beantwoorden van vragen. Vaak geeft een goede fokker ook veel informatie over de verzorging van de pup en mag u eerst verschillende keren het nestje bezoeken voordat u een besluit neemt. Wacht beter totdat een goede fokker een nieuw nestje heeft dan dat u een toevallig beschikbare pup bij een slechte fokker aanschaft.

4. Ziet de pup er gezond uit en zijn de papieren in orde?

5. Wat is de prijs?
Pups van kruisingen hoeven niet duur te zijn, maar een echte rashond hoort vaak wel een normale prijs voor dat ras te hebben. Een erg goedkope raspup kan er namelijk op duiden dat de pup van een broodfokker afkomstig is of een aantal nadelige kenmerken heeft zoals een te platte snuit. De aanschaf kan dan wel goedkoop zijn, maar later kunnen er toch veel kosten om de hoek komen voor medische verzorging.

6. Bij twijfel: niet aanschaffen
Een pup ziet er heel erg schattig uit. Wanneer u toevallig op een plaats bent gekomen waar u ziet dat het een en ander niet goed is of u om een andere reden toch nog twijfelt, is het verstandig om bij een eerste bezichtiging geen beslissing te nemen. Ga in dat geval meerdere keren bij het nestje kijken en beslis pas als u zeker bent. Het is namelijk niet verstandig om slechte fokkers door de aankoop van een pup financieel te bemoedigen, hoe zielig dat misschien ook voor de pup zelf is. Een goede tip is bovendien om uw kinderen pas mee te nemen wanneer uw keuze definitief is. Dat voorkomt dat u zich in uw keuze laat leiden door de kinderen of dat de kinderen teleurgesteld worden als u besluit de pup niet te nemen.


Stap 5: De aankoop
U hebt overal goed over nagedacht en een beslissing gemaakt. U gaat een hond kopen! Waar dient u dan nog aan te denken?

Garantie: rechten en plichten koper en verkoper
Het gekochte dier moet voldoen aan de eisen die normaal gesproken aan dit dier kunnen worden gesteld. De verkoper moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om hiervoor te zorgen. Als de pup iets mankeert heeft u vaak het recht om de pup terug te geven en een nieuwe pup te krijgen. De meeste mensen zullen dit echter niet willen. In dat geval kan men overeenkomen dat de verkoper bijvoorbeeld een deel van de dierenartskosten op zich neemt. U moet dan wel met de verkoper overleggen voordat u de kosten maakt. Anderzijds geldt dat de koper ook een onderzoeksplicht heeft. U moet dus, voordat u de pup koopt, ook zelf goed opletten of er iets mankeert aan het dier. Het kan soms lastig zijn om van de verkoper te krijgen waar u recht op heeft. Ook dit is een reden om niet te snel te beslissen en alleen bij betrouwbare verkopers te kopen. Het inschrijven op een wachtlijst is overigens nooit een koopverplichting.

Koopcontract en overdrachtovereenkomst
Maak altijd hele goede afspraken en gebruik een koopcontract of, als er geen betaling is, een overdrachtsovereenkomst. Zo kunt u aantonen dat de hond van u is. Denk er ook aan dat u de chip, middels registratie in een goede huisdierdatabase, op uw naam en adres zet indien de hond gechipt is. Deze registratie is geen eigendomsbewijs, vandaar dat een koopcontract of overdrachtovereenkomst nuttig is als bij diefstal of vermissing van uw huisdier onenigheid ontstaat over wie de daadwerkelijke eigenaar is.